Menu

Polityka prywatności

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy adres email, imię i nazwisko użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach swojego konta lub procesu zamówienia.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych poniżej w akapicie “Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji z klientem.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika zgody wyrażonej podczas rejestracji konta lub procesu zamówienia.

Użytkownik dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym w wykorzystaniem telekomunikacyjne urządzeń końcowych, w celu marketingu bezpośredniego.

Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, technicznych i statystycznych podmiotów trzecich, w tym zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych.

Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlową oraz w celach profilowania polegającego na budowaniu segmentów konsumenckich w oparciu o reakcje na dane treści marketingowe. Segmentowanie pozwala nam na dostosowywanie treści reklamowych do indywidualnych zainteresowań użytkowników tym samym pozwalając na uniknięcie niechcianych treści reklamowych.

Prawo dostępu i zmiany danych osobowych

Użytkownik realizuje swoje prawo dostępu do danych osobowych poprzez logowanie do konta użytkownika, gdzie prezentowane są dane, które wprowadził. Tym samym dane te może modyfikować w dowolnym zakresie.

Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych

Dane osobowe powierzyliśmy naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka wiadomości e-mail oraz świadczą dla nas usługi analityczne i statystyczne, usługi portali społecznościowych oraz rozwoju i utrzymania oprogramowania.

Ponadto dane mogą zostać powierzone partnerom, którzy wspomagają nas w procesach realizacji zamówień oraz procesach realizacji kampanii reklamowych.

Dane dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odpowiadamy na pytania w powyższym zakresie w terminie miesiąca. Jednakże, gdyby to okazało niemożliwe ze względów technicznych, proceduralnych lub ze względu na liczbę zapytań odpowiadamy w terminie trzech miesięcy.

Standardowo odpowiedz są realizowane poprzez korespondencję email. Jednakże na życzenie użytkownika odpowiedzi mogą być udzielane inną drogą po pokryciu przez użytkownika kosztów obsługi takiej odpowiedzi. 

Administratorem danych osobowych jest Cromania Agnieszka Grudziąż w siedzibą w Warszawie, ul. Fabrycznej 8/36, email:sklep@cromania.pl, NIP: 5262775779.

Polityka cookies

Do prawidłowego działania serwisu wykorzystujemy dostępne w protokołach internetowych dane teleinformatyczne, w tym pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. 

Pliki cookies powstają w wyniku nawiązania połączenia pomiędzy urządzeniem końcowym użytkownika a serwisem. Użytkownik posiada pełną kontrolę nad przechowywanymi plikami cookie, w tym możliwość ich usunięcia w dowolnym momencie.

Pliki cookies wykorzystywane są lub mogą być w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymanie sesji użytkownika np. po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w przeglądarce urządzenie końcowego użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub na stronie producenta oprogramowania.

Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów do realizacji celów opisanych w polityce prywatności.